Nabízíme

 • Poradenství v jednání s ministerstvy
 • Poradenství v jednání s útvary státního odborného dozoru TiČR, OIP a SúIP
 • Poradenství v jednání s ERU a SEI
 • Poradenství v jednání s ČEZ, E.ON, PRE
 • Projekční práce
 • Revize všech kategorií, (A,B, do i nad 1000V)
 • Pravidelné kontroly a údržby rozvaděčů
 • Snímání termokamerou
 • Vyhledávání poruch v domovních i venkovních kabelových instalacích
 • Analýza sítě
 • Energetické audity
 • Studie připojitelnosti
 • Dodání a nastavení ochran sítě
 • Prokazování skutečných ztrát transformátorů
 • Ochrana před bleskem LPS (výpočet rizik dle 62305-2)
 • Tvorba protokolů dle norem, (33 2000 5-51,…)
 • Tvorba dokumentů dle nařízení vlády
 • Zpracování místních provozních předpisů do nejrůznějších provozů
 • Automatizace technologie, doplňování funkcí k již provozovaným zařízením (vzdálená správa)
 • Fakturační měření hmotnosti, průtoku, spotřeby paliva, tepla (kalorimetry)
 • Navržení a realizace kompenzace účiníku
 • Elektromontáže VN
 • Elektromontáže NN
 • Elektromontáže v prostředí Ex
 • Vnější osvětlení
 • Elektromontáže technologické automatizace
 • Ochrana před bleskem oddálenými stožáry
 • Tlumivky k FU, zlepšování EMC
 • Hradící členy
 • Měření HDO
 • Dispečerské řízení
 • Rozvaděče záložního napájení RU
 • Záložní elektrocentrály
 • EPS, dokumentace PBŘ
 • Detekce kouře a plynu
 • Široký sortiment kabelů za nejlepší ceny
 • Veškerá výbava rozvaděčů
 • Jističe, jejich příslušenství (pohony, přepěťové, podpěťové cívky, kontakty)
 • Fakturační měření, měřící transformátory
 • Přepěťové ochrany
 • OOP